Centerpartiet föreslår frizoner för företagande

Så ännu en och ännu en. Tips till politiker: prata med folk, istället för att spekulera i opinionsmätningar. Desto roligare att se att Alliansen har tagit till sig ännu ett centerförslag – Centerpartiet har den senaste veckan i Alliansvalmanifestet fått igenom såväl supermiljöbilspremien som en ny fond för att Norrland ska få ta del av …