Vänsterpartierna oeniga om straffskalorna

Britta Svensson gör i Expressen en viktig anmärkning om det lagförslag som Alliansregeringen lagt och fått igenom i Riksdagen om höjt minimistraff för grovt vållande till annans död. Frågan är aktuell i samband med det anmärkningsvärt korta straffet i domen i Landskrona/Lund. Det som Svensson lyfter fram är Miljöpartiets märkliga hållning: ”Den som tycker Maria …