Startskott för ny demokrati- och mångfaldsberedning i Huddinge

MÅNDAG 14 FEB I fredags sammanträdde Huddinge kommuns nya Demokrati- och mångfaldsberedning för första gången och det vilar ett stort ansvar på oss som är deltar. Uppdraget är utvecklade former för delaktighet och detta kan vi bara lyckas med om vi vågar tänka i nya OCH gamla banor samtidigt. Jag lyfte fram möjligheten att göra …