IPCC: Bra med konkurrens även mellan idéer

Det har väl inte undgått någon att det i en del av underlaget till FNs klimatrapport finns felaktigheter, och att det dessutom rör sig om spekulationer som man tagit för sanningar minskar onekligen trovärdigheten för denna del av underlaget. Från SRs text: Trots att Hasnains påstående om att Himalayas glaciärer aldrig belagts i någon vetenskaplig …