Bättre idrottssommar med avdragsrätt

Det har pågått en diskussion länge nu om huruvida gåvor till ideella föreningar ska vara skattebefriade med så kallad avdragsrätt. Raymond Svensson skriver om detta, vilket även Sanna Rayman gör, och jag är starkt benägen att hålla med. Tänk att med avdragsrätten kunna bana vägen för ytterligare resurser till vårt fantastiska föreningsliv som gör så …