Almedalen nästa!

Nu är det klart att jag även i år deltar i Almedalen och företräder Huddinge brottsförebyggande råd samt Centerpartiet. Det kommer att handla om lokalt brottsförebyggande arbete t ex mot organiserad brottslighet, och om polisens framtid. Arrangörer för dessa seminarier är Tryggare Sverige respektive Polisförbundet. Pressmeddelande