”Fackets avtal stoppar de unga”

Nils-Eric Sandberg får det mesta rätt i hans analys av hur Sverige vägrar att sätta ungdomarna i första rummet; ”Om alla ungdomar som nu saknar jobb insåg vad det innebar skulle de inte hälsat Reinfeldts kapitulation för LO med jubel.” Helt klart är att de höga ingångslönerna missgynnar unga  och Centerpartiet är idag det enda …