Huddinges kommunalråd utsedda – demokratin på agendan

TISDAG 7 DEC Igår inföll årets sista kommunfullmäktigesammanträde som Nils Johnsson (ordförande) avslutade på ett fint sätt med att önska alla god jul och tacka alla för deras insatser under året. Innan dessa hade dock flera av oss deltagit i debatt om framför allt demokratifrågor med anledning av de nya demokrati- och mångfaldsberedningen i Huddinge …