Södertörnskonferensen: konkurrensen utvecklar kommunal äldreomsorg

TORSDAG 4 OKT Idag genomförde Södertörnskommunerna sin årliga konferens Södertörns nyckeltal där en rad viktiga delar av kommunernas ansvarsområden gicks igenom, analyserades med nyckeltal och diskuterades av tjänstemän och politiker. Något som särskilt gladde mig, och alla andra vänner av konkurrensutsatt verksamhet, var att äldrecheferna tydligt berättade att den utmaning som de privata alternativen utgör …