För en fungerande bostadsmarknad – halvera momsen?

Bostäder är hett! Idag skriver Magnus Andersson, Sveriges Förenades Studentkårer om bostadsbristen för studenter och unga, ett synnerligen viktigt ämne. Handelskammaren i Stockholm skriver att bostadsbristen riskerar att sänka hela Stockholm och Peter Andersson ger svar på tal. Ingen har förmodligen heller undgått debatten om Huddingecenterns föreslagna ”Kungsskrapan” med bostäder som komplement till det idag …