Möte med länspolismästaren i Huddinge

För några dagar sedan var länspolismästare Mats Löfving på besök i Huddinge. Det var ett resultat av att jag och Huddinge brottsförebyggande råd bjudit in Mats för att diskutera behovet av ett nytt lokalt poliskontor i Flemingsberg. Det var väldigt bra att Mats kom, så vi från Huddinge fick beskriva situationen. Det finns utmaningar i Flemingsberg …