All kompetens är lika värdefull

Nu kan Sverige få lärlingsanställningar! Det glädjande beskedet är resultatet av Centerpartiets och Alliansregeringens arbete med nya Gymnasieskolan som startar hösten 2011. I lärlingsutredningen föreslås nu en ny tidsbegränsad anställningsform för elever som går en lärlingsutbildning i gymnasiet. Det var på tiden tycker jag och jag hoppas att detta ska ge bättre möjligheter för de …