Sverige gör skillnad för giftfri vardag

Härligt! säger vi och TACK till Lena Ek som var med och stämde EU-kommissionen vilket nu lett till att domstolen kommit fram till att Sverige hade rätt. Arbetet med att få bort hormonstörande ämnen måste gå fortare. I maj 2014 sa Lena Ek i DN, i samband med att regeringen hade bestämt sig för första …