Klokt av Moms-Mats att inte hasta momsutvärdering

MÅNDAG 2 JAN Jag läser på Mats Erikssons blogg en sund inställning angående restaurangmomsen. Utifrån den enskilde företagarens synpunkt är det naturligtvis positivt med en sänkt moms, och det gynnar i förlängningen sysselsättningen inom branschen. Jag hoppas dock precis som alla andra att sänkningen också leder till lägre priser, och uppmanar verkligen restaurangägare att se …