Tacka Centerpartiet för vass miljöpolitik

Miljöminister Andreas Carlgren (C) lyfter fram tretton punkter där den centerledda Alliansens miljöarbete har gjort stor skillnad för miljön, bland annat kraftiga anslag till naturvården, ett ambitiöst klimatmål om 40 procents minskning av utsläppen till 2020, bruten trend för trafikutsläppen tack vare satsningen på miljöbilar och Centerpartiets miljöbilspremie, satsningar på renare vatten i Östersjön, mm …