Nedskräpning och skadegörelse största trygghetsproblemen i Huddinge

TORSDAG 22 NOV Tidigare i veckan presenterade vi från Huddinge brottsförebyggande råd (Hubrå) några nyheter i den trygghetskartläggning som gjorts, Trygghet i Huddinge 2012. Det är en kartläggning som Hubrå gör vartannat år och denna gång ser vi tydligt att nedskräpning är det trygghetsproblem som är störst enligt invånarna själva, följt av skadegörelse. Läs även …