Samlat grepp som brottsförebyggande arbete

MÅNDAG 22 NOV Riksrevisionen har granskat Polisens brottsförebyggande verksamhet (precis som SvD efterlyste i våras för övrigt) och delvis också Brå (brottsförebyggande rådet) och resultatet är oroväckande. Riksrevisionen uppmanar därför regeringen att förbättra kunskapen och att tydligare styra det brottsförebyggande arbetet. I rapporten konstateras bl a: – att det inom Polisen ofta saknas grundläggande information …