Säkra Salem

FREDAG 10 DEC När det gäller olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stöld så är – enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landstings) undersökning – Salem den bästa kommunen att bo i. Det är i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som SKL har gjort undersökningen. SKLs VD Håkan Sörman säger att 900 000 olyckor skulle …