Huddinge ökar satsningen på brottsförebyggande arbete

FREDAG 20 MAJ Vi i den politiska majoriteten i Huddinge föreslår nu att kommunens brottsförebyggande råd (HuBrå), som jag är ordförande för, nästa år får en kraftig ökning av budgetmedlen, närmare bestämt + 200 000 SEK. Det är relativt sett nästan en femdubbling av budgeten och ett sunt tecken på att vi i Huddinge satsar …