Ranking New York #5 – the skyline

FREDAG 14 OKT Säga vad man vill men det är något speciellt med denna skyline och känsla av människans triumf över denna så begränsade yta som Manhattan utgör. Är det vackert – ja det är en fråga om smak förstås. Jag kommer att tänka på The Fountainhead av Ayn Rand och kampen om arkitektoniska erkännanden …