Ny miljöteknik för renare omvärld

SÖNDAG 28 NOV Det kan handla om stort såväl som smått; flygindustrins stegrande växthusgasutsläpp eller sopsortering och återvinning på lokal nivå – nya sätt att bygga på eller små saker för att gynna miljövänliga fordon. För många av miljö- och klimatutmaningarna som vi står inför är ny miljöteknik en viktig del av svaret, precis som …