Är det fler än DN som missuppfattat (C):s modell för turordningsreglerna?

Sverige behöver få fler människor att gå från utanförskap till gemenskap. Därför är det en angelägen sak att avskaffa turordningsreglerna så att även de nyaste på arbetsplatsen bedöms efter sin kompetens, sida vid sida tillsammans med de som varit där längst. Hur länge ska ungdomar behöva vänta för att få en chans? Foto: alexdecarvalho Tyvärr …