Intervju om lokalt förankrad polis på partistämman

I samband med Centerpartiets partistämma den 22-24 mars fick jag möjligheten att som ombud påverka det nya idéprogrammet för Centerpartiet. Tillsammans med andra ombud som tyckte likadant så lyckades vi få in en ny skrivning i Centerpartiets idéprogram: ”För att utveckla det brottsförebyggande arbetet vill Centerpartiet skapa en mer lokalt förankrad polis i hela landet.” …