En inkluderande politik med nystartszoner

MÅNDAG 16 APRIL Det är hög tid för en inkluderande politik och därför glädjande att Alliansregeringen på DN Debatt idag tar fasta på de unga och de utlandsfödda. När vårbudgeten presenteras av Alliansregeringen finns det många intressanta delar för oss som vill göra det lättare för nyanlända att komma in i samhället. Centerpartiets förslag om nystartszoner …