Skärpt vårdgaranti och utvecklat vårdval tack!

Det har kommit en ny rapport om vårdval Stockholm som Gustav Andersson och Alliansföreträdare skriver om på DN Debatt. Flera positiva saker har hänt t ex har läkarbesöken ökat främst i socioekonomiskt svaga områden. Det har också blivit lättare att få träffa en doktor och många nya vårdcentraler har öppnats i Stockholms län (dock ej …