En bra närmiljö ökar tryggheten

Vad är egentligen viktigast för att få en bättre miljö? Och vad behöver vi göra för att öka tryggheten? Två olika frågor, men som får samma svar när vi frågar invånarna. En ren och attraktiv närmiljö visar sig nämligen vara både den viktigaste miljöfrågan och den viktigaste trygghetsfrågan, när kommunen genomför enkätundersökningar. Så inleder jag sommarens …