Är vi redo att ta vårt demokratiska ansvar?

FREDAG 3 JUNI Idag presenteras en studie från World Values Survey som onekligen är nedslående: 21 % av 18-29-åringarna kan tänka sig att rösta annorlunda i utbyte av pengar, och 26 % av samma grupp tycker det vore bra med en stark ledare som inte bryr sig om demokratiska val: ”De politiska partierna från vänster …