Allas rätt till likvärdiga villkor

SÖNDAG 20 MARS

Oavsett var i Huddinge kommun man bor ska man ha rätt till likvärdiga villkor – en bra skola och bra livschanser i form av annan utbildning och jobb. Detta är grundläggande i Centerpartiets politik och något som slår mig när jag läser om en ny studie från Jerzy Sarnecki m fl om vad som förklarar olika grader av brottslighet. Uppväxtmiljö är en sådan avgörande faktor enligt studien; i DN säger Jerzy:

– Det finnas inga likheter i brottsmönstren mellan människor som kommer från samma länder eller som tillhör samma invandringsvågor. Att brottslighet hos olika invandrargrupper skulle kunna förklaras med kulturskillnader kan vi i princip avskriva.

Jag är själv övertygad om att tillgången till jämlika villkor ifråga om utbildning och jobb spelar en stor roll. Därutöver är uppväxtförhållandena i övriga förstås avgörande, inklusive familjesituationen och vilka värderingar och beteenden man får med sig i ”ryggsäcken” hemifrån.

Det är en komplex frågeställning som studien försöker besvara, men vi ska också komma ihåg att invandrare i en del andra länder verkar ha lättare att kunna försörja sig än i Sverige, vilket bland annat beror på våra ovanligt höga ingångslöner som stänger ute invandrare och ungdomar – men det är också en attitydfråga naturligtvis – i mitt Sverige behövs fler svenskar som bidrar och det innefattar även nya svenskar eller invandrare.

Utdrag från studien:

In the empirical analyses we follow all individuals who completed compulsory schooling during the period 1990 to 1993 in the Stockholm Metropolitan area (N=66,330), and we analyze how background factors related to the family of origin and neighborhood segregation during adolescence influence the gap in recorded crimes, which are measured in 2005. For males, we are generally able to explain between half and three-quarters of this gap in crime by parental socioeconomic resources and neighborhood segregation. For females, we can explain even more, sometimes the entire gap.”

Resources in the family of origin appear to be the strongest mediator. In addition, the residual differences are virtually unrelated to immigrants’ country of origin, indicating that ‘culture’ or other shared context-of-exit factors matter very little in generating the gap.”

”we conclude that the bulk of the difference in recorded crime between immigrants and Swedes (or at least the children of immigrants and Swedes), contrary to what has been previously suggested in the Swedish research, can be explained by variables such as family and neighborhood resources”

 

our study indicates the Swedish overrepresentation in crime is much exaggerated and largely reflects differences in living conditions.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.