Alliansregeringen ger alla barn rätt att gå i skola

TORSDAG 25 OKT

Äntligen har Alliansregeringen satt ned foten! Nu ska alla barn som vistas i landet också få rätt att delta i skolundervisningen. Barn till gömda eller papperslösa har inte själva valt sin situation och ska enligt Barnkonventionen få rätt att gå i skolan. Hittills har det dock varit upp till varje kommun hur man ser på dessa barn; för Huddinges del har jag varit tydlig med att vi tills vidare på egen hand ska följa Barnkonventionen och förtydliga rätten för barnen att gå i skola.

En annan viktig aspekt av frågan är att personalen inte ska behöva fatta beslut som blir avgörande för elevens hälsa eller kanske till och med för hela familjen. Det är en direkt koppling till vårdpersonalens situation vad gäller vård till papperslösa, även det även det en fråga som Centerpartiet jobbat hårt för.

Beskedet är ett resultat av Alliansregeringens samarbete med Miljöpartiet i migrationsfrågorna.

Regeringsförslaget i korthet (från regeringens hemsida):

Barn som vistas här utan tillstånd får rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Det införs ingen skolplikt för dessa barn.
Barn som vistas här utan tillstånd får samma rätt till skolskjuts och elevresor som barn bosatta i landet.
Den skyldighet som socialnämnden och styrelsen för utbildning vid grundskola eller gymnasieskola har enligt utlänningsförordningen att underrätta polismyndigheten om en utlänning upphävs.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Länkar: Regeringen, SKL, UNT, Helen Törnqvist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.