Annie Lööf besöker Vårby

Idag var en stor dag. För mig.

Om det var det även för Shabnam, Niklas, Sharam och Daniel och de andra som Annie Lööf idag besökte vet jag inte, men jag hoppas det.

Annie Lööf och jag tillsammans med Balder

Foto: Henrik Juhlin

Det var en stor dag eftersom den knyter ihop flera saker som jag tycker är viktiga och som hör till det som jag har gjort bra som kommunalråd. Och som därför är roligt att dela med sig av.

När jag blev kommunalråd efter valet 2010 så var arbetet för trygghet i Vårby gård en av de allra första konkreta uppgifterna som jag tog på mig. Jag vill inte påstå att det var huggsexa direkt om vilket kommunalråd som skulle hålla kontakten med Balder, den nya ägaren till bostäder och centrumanläggningen i Vårby gård. Med viss misstänksamhet, och med nyfikenhet, såg vi på Sharam Rahi och Niklas Dabrowski som berättade om alla planer de hade som fastighetsägare i Vårby gård.

Vi hade hört det förut. Tidigare fastighetsägare hade kommit och gått, med brutna löften som främsta arv efter sig. Och så upplever jag att alltför många Vårbybor också har känt det under åren. Det startas projekt, det tas initiativ, men det är inte hållbart över tid. Eldsjälar försvinner och projektmedel tar slut. Så därför, när Sharam Rahi som vice VD för Balder fastigheter pratade om ett långsiktigt åtagande i området blev jag intresserad. Och det har varit bland det mest intressanta i mitt kommunalrådsuppdrag så här långt.

Och på den vägen är det. Möte efter möte har jag varit på i Vårby gård, om samverkan och trygghet, om föräldrar och ungdomar. Ganska snart kunde jag konstatera att det minsann inte saknades goda krafter i området, men kanske brist på kontinuitet och strukturer. Det där har vi diskuterat på många möten, och idag fick Annie möjligheten att höra en del av denna historia.

Det handlar om hur viktigt det är med långsiktiga inriktade fastighetsägare och en bra samverkan mellan dessa och kommunen. Då skapas förutsättningar för ökad trygghet.

Vi har uträttat en del bra saker på den här resan, och det finns energi för att uträtta mer. Därför var det viktigt att få visa detta för Annie idag. Jag tror att vi kan utveckla samarbetsformerna generellt mellan kommun och fastighetsägare, särskilt i områden med hög otrygghet. Exempelvis inspirerar förstås olika former av BID-samarbeten som också förhindrar free rider problem med fastighetsägare som söker kortsiktiga vinster.

Vi besökte idag också Shabnam Nikpour, initiativtagare till fritidsaktiviteter i Masmo (Vårby haga) och ordförande för ordförande för föreningen Expose dance and music ensemble. Tillsammans med boenden skapar hon en mötesplats, som faktiskt håller till i samma lokal som den dåtida kommunala fritidsgården intill Solhagaparken. Vem har sagt att en fritidsgård måste drivas i kommunal regi?

Jag träffade Shabnam för första gången för kanske två och ett halvt år sedan. Våra döttrar spelade i samma handbollslag och vi börjar prata på ”föräldraläktaren”. Jag märkte att det fanns ett engagemang hos Shabnam, till exempel när vi pratade om att göra trygghetsvandringar i Masmo och kolla hur belysningen fungerade. Idag är jag glad över de initiativ som Shabnam har tagit och därmed givit till Masmo-borna. Masmo vore inte samma sak utan Shabnam, helt enkelt.

Nedanstående bild har jag lånat från Mitti Huddinge, som också var på plats och skrev en artikel om frukostmötet i Masmo. Jag har ännu inte haft tiden att spela på biljardbordet, men jag är säker på att den stunden kommer också. Tills vidare ledde dagens möte i alla fall till att jag lovade Shabnam att jag ska ge henne en del trästubbar efter avverkning i trädgården, som de sedan kan använda till konsthantverk.

Annie och Shabnam Nikpour

Tillsammans för Vårby är ett härligt sommarjobbskoncept som bland annat Daniel Eidhagen varit projektledare för, och honom träffade vi också idag. Att kunna ge ungdomarna konkreta arbetsuppgifter där de kan växa som personer och där vissa blir arbetsledare, det är stort och en förebyggande insats värd att satsa på. Jag är stolt över att Centerpartiet i Huddinge har varit drivande för att detta nu finns inte bara i Vårby gård utan även i Flemingsberg och nästa år i Skogås. Centerpartiet gör skillnad.

Naturligtvis träffade Annie Lööf även företagare och boenden i både Masmo och Vårby gård, det är ju en del av det roliga och viktiga med att som partiledare göra besök i förorten, att lyssna på hur snacket går!

Här en bild på när Annie själv aktivt sökte upp nyfikna ungdomar i Vårby gård:

annie_unga

Så gick en härlig dag mot sitt slut.

Eldsjälarna i Vårby gård orkar förstås inte hur mycket som helst, men de jobbar på. Och de är ett väldigt viktigt komplement till kommunen och polisen: ingen kan göra allt och alla kan göra något. Det som jag själv tycker att kommunen behöver göra är att stå för en samordning av dessa goda krafter, och det försöker vi bland annat göra med hjälp av trygghetsnätverket i Vårby, som samordnas av kommunens brottsförebyggare Linda Lindblom.

Vi träffade för all del inte alla eldsjälar i Vårby den här dagen. Det finns fler. Som Helene i hembygdsföreningen eller Evy och Mohamed på fritidsgården, Christer som röjer sly för kommunens räkning eller Haddy som jobbar med föreningslivet på ABF. Och många, många fler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.