Grattis Täbybor: 100 gymnasieplatser rikare när återbetalning sker efter avknoppning.

Äntligen har medborgarna i Täby via sin kommun fått rimligt betalt för avknoppningen av Tibble gymnasium! Det är tillfredsställande för Centerpartiet och andra som hela tiden har hävdat att försäljningen skedde till ett alldeles för lågt pris. Nu har en överenskommelse träffats mellan Täby kommun och Tibble gymnasium som innebär att den numera privata skolan betalar 6,6 miljoner ytterligare till kommunen.

Prissumman, utöver de 9,2 miljoner som avknoppningen först gav kommunen, ska motsvara ett mer marknadsmässigt pris genom att inkludera s k goodwillvärde som följer med överlåtelsen av skolan.

Räknat med en prislapp på 70 000 (utgångspunkt samhällsvetenskapliga programmet, som dominerar vid Tibble gymnasium)  motsvarar det nästan hundra gymnasieplatser!

Det är samtidigt en tankeställare till alla borgerliga väljare som värderar valfrihet högt men som också värnar om medborgarnas pengar. Konkurrens genom privata alternativ ÄR superviktigt och kvaliteten ökar genom valfrihet. Igår kom också siffror på att just Täby kommuns gymnasieelever lyckas bäst i hela Stockholms län, och naturligtvis har valfriheten varit viktig i detta. Men åtminstone i min värld ska detta inte ske till priset av att kommunen säljer verksamhet utan konkurrens genom upphandling och samtidigt underlåter sig att ta ut ett marknadsmässigt pris.

337/365: The Big Money

Hur hanteras medborgarnas pengar?
(Foto av DavidDMuir)

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) skriver nu på sin blogg att ”när vi tog beslut om det ursprungliga avtalet blev verksamhetens goodwill aldrig värderad eftersom det var brukligt att endast värdera inventarierna vid avknoppningar.” Beskrivningen stämmer nog på ett antal kommuner men knappast sett till kommunsverige som helhet. Och att något är brukligt innebär rimligen inte att man som politiker kan svära sig fri från ansvar.

Tilläggas ska också att Centerpartiet i Täby inte i och med detta är nöjd med utfallet. Partikretsen menar, tillsammans med KD, att Kammarrättens dom innebär att något giltigt beslut om att avveckla den kommunala verksamheten inte finns. Man skriver här att ”kammarrätten har upphävt kommunfullmäktiges beslut angående avknoppningen av Tibble gymnasium. Detta innebär att det inte är giltigt längre. Vi har därför yrkat på en återremiss, dvs bakläxa till moderaterna och kommunledningskontoret. Vi vill att de skall komma med ett nytt förslag till beslut där vi i största möjliga mån kan följa kammarrättens dom samtidigt som vi även tar hänsyn till våra elever.”

För den som inte har följt fallet kan nedanstående sammanfattning ge en bild av moderaternas oansvariga hantering av Tibblefrågan.

Bakgrund: se Stockholms läns rapport om avknoppning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.