Bakläxa i socialförsäkringen som resultat av senfärdigheten

FREDAG 1 JULI

Idag har Alliansregeringen blivit uppläxade av riksdagen som inte stödjer (dvs Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) och övriga regeringens linje att låta frågan utredas mer. Istället får regeringen redan nu uppdrag att bland annat ta fram modell för hur de nollklassade ska få en ersättning, och detta behöver förhoppningsvis inte innebära en ”återgång till systemet med långa passiva sjukskrivningar”. Denna del har dock Alliansregeringen också diskuterat men riksdagen tog alltså beslut redan idag, utan någon vidare utredning i frågan.

Jag tycker personligen att ändringarna i reformen har dröjt alldeles för länge från regeringens sida och ser dagens riksdagsbeslut som en bakläxa och ett resultat av att Alliansregeringen inte har lyckats presentera ett färdigt förslag på korrigeringar. Jag är också övertygad om att långt fler än tidigare socialförsäkringsministern har varit medvetna om att reformen löpte risk att få oönskade effekter.

Läs även Alliansförespråkarnas artikel från den 22 juni. Läs även Kerstin Lundgren, Alexandersson,

Det har varit tydligt att remissinstanserna har haft en hel del synpunkter och remisstiden har varit mycket knapp. Det är inte alls bra och en mer ansvarsfull hantering av såväl majoritet som regeringspartier i utskottet hade varit att önska. Trots detta måste man, tycker jag, också konstatera att Alliansregeringen – med Moderaterna i spetsen som ansvariga för frågorna – har själv försatt sig i denna situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.