Berlinbesök kring tyska energiomställningen

Veckan som gick hade jag förmånen att tillsammans med tjugo andra personer, de flesta från Gävleregionen där flera var energikunniga och jobbade med frågorna i sin vardag. Syftet för min del var att snappa upp bra exempel och idéer för hur vi kan vässa energiarbetet i Huddinge kommun – medveten förstås om att varje land har sina egna förutsättningar att ställa om.

Ett av besöken gick till InnoZ innovationscenter som syftar till att ta fram nya lösningar kring mobilitet och energi som bidrar till att ställa om till ett miljömässigt bättre samhälle. På bilden nedan ser vi en interaktiv modell för hur energiflödena påverkas av de val som vi människor gör, en pedagogisk apparat där man själv med hjälp av olika klossar formar olika scenarier och ser utfallet och sambanden. Ett väldigt spännande sätt att visa invånare hur allt hänger ihop!

Besök på InnoZ innovationscenter

Ett av företagen som finns på plats på InnoZ är Schneider som arbetar med att utveckla nya system för att koppla ihop elbilar, solenergi och mindre fastighetsnära vindsnurror.

Nedan syns ännu ett interaktivt inslag i form av en stadskarta över Berlin med ett antal förinställda stereotypa personer som är olika intresserade av att ändra sitt beteende genom t ex att gå över från bil till cykel. Med hjälp av olika variabler som man som användare väljer så ser man hur det påverkar människors val i vardagen, ett väldigt pedagogiskt sätt att prata om energiomställningen.

InnoZ i Berlin

Vi besökte även Feldheim som är en liten by i kommunen Treuenbritzen som är självförsörjande på energi genom sol (2 MW), vind (i dagsläget 47 vindkraftverk motsvarande 91 MW) och biogas. Ersättningen för gröna elproducenter har förändrats i och med att EEG-avgiften (som finansierar utbyggnaden av förnybar energi, se rapport från FORES för fler detaljer) har sänkts för elkonsumenterna. Det gör att man får mindre betalt per KWh som producent av solel, men å andra sidan har ju investeringskostnaderna sjunkit kraftigt för solel.

VIndkraft och solenergi i Feldheim

Slutligen besökte vi också Förbundsministeriet för näringsliv och energi som berättade om målsättningen att minska importberoendet och fasa ut kärnkraften. Andelen förnybar elproduktion i landet har ökat från 9.2 procent (2004) till 25.8 procent (2014) vilket ju visar att Tyskland har tagit stora kliv i rätt riktning, alldeles oavsett om all den kritik som har riktats mot Energiewende är korrekt. Läs mer om debatten hos Ny teknik.

Avslutningsvis en bild från plusenergihuset i Berlin som är ytterligare ett sätt att visa invånare att och hur det går att använda mindre energi och ändå bo modernt. Med på bilden är också Marica Lindblad (MP) vice ordförande i vår nya Miljöberedning i Huddinge och som också deltog i resan.

christian_plushus

Helt klart är att Tyskland har andra förutsättningar än Sverige, och en stor del av fokus i våra besök låg på smarta elnät, effektivare elnät regionalt och nationellt samt att hantera den osäkerhet i leveransen som finns i energi från vind och sol under ett år. Därför såg vi en del lösningar kring energilagring också, men jag med flera var nog inte helt övertygade om att batterilagring är den modell som kommer att fungera, i alla fall inte överallt. I små lokala system kan det ju vara ett bra sätt att använda exempelvis bilbatterier, se t ex artikel i Ny teknik.

Avslutningsvis tar vi med oss hem också diskussionen om fjärrvärmenät, trådlös styrning av olika kraftverksenheter/produktionsenheter samt behovet av bra politiska förutsättningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.