Bostadsdebatt för frihetsreform i Dagens Samhälle

Idag rivstartar vi årets Almedalen med många intressanta seminarier och inlägg från centerpartister. Läs mer här.

Själv är jag idag författare till en bostadsartikel i Dagens Samhälle som föreslår en större frihet och tydligare regler för fastighetsägare att förtäta i befintliga bostadsområden, läs villaområden i första hand.

Förslaget hämtar inspiration från det projekt som Boverket och numera Vinnova driver där ett antal kommuner – bland annat min egen kommun Huddinge – deltar. Det uppskattar potentialen till en 30 procentig ökning av bostadsbyggandet om det blir enklare för villaägare att få fram ytterligare bostäder på befintliga tomter. Även om det inte skulle röra sig om en så stor potential finns det definitivt mycket att vinna på att låta människor styra över sina egna tomter, inom tydliga gränser förstås.

idag är problemet i många kommuner snarast att det saknas framförhållning för grannar när det gäller att veta vilka bostäder som kan komma till i kvarteret. Så kallade frimärksplaner gör att spelreglerna blir otydliga, bättre då att göra klart aTT man får utveckla sin fastighet i goda kollektivtrafiklägen.

Artikeln, som undertecknas också av flera andra tunga namn för Centerpartiet i Stockholms län, tar också upp flera andra saker:

  • krav i detaljplaner för minskad dagvattenförorening
  • rimliga bullerkrav
  • förtätning i kollektivtrafiknära lägen
  • möjlighet för kommunerna att ställa hållbarhetskrav

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.