Carlgren (C) presenterar klimatfärdplan

FREDAG 12 AUG

Nyligen presenterade Centerpartiets miljöminister Andreas Carlgren en riktning för hur Sverige år 2050 ska vara noll-utsläpps-land, men eftersom det hände mitt under sommaren kanske det är värt att påminna om detta?

Ur innehållet, som man får hoppas ska inkludera fler myndigheter och även andra aktörer i landet redan från början:

Naturvårdsverket ska:

  • Redovisa hur utsläppen ska minska över tiden inom olika sektorer fram till 2050.
  • Analysera behov av långsiktiga förändringar inom olika samhällssektorer. Flera myndigheter engageras i arbetet, bland annat Boverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, SMHI, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova.
  • Föreslå förändring i styrmedel eller ytterligare styrmedel för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Beräkna hur hela utsläppsreduktionen kan ske inom Sverige, samt hur internationella marknader för utsläppshandel kan användas och utvecklas.

Annars aktuellt på ”miljöfronten” tidigare i sommar och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) med visionen om Skogsriket, Miljöaktuellt om spårtaxi på Heathrow och DN idag om svenska glaciärer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.