Centerpartiet bäst på företagande

Svenskt Näringsliv anser:

  • att Centerpartiet är det överlägset mest aktiva partiet i debatt om företagarfrågor april-juni 2010.
  • att Centerpartiet är det mest aktiva partiet både på riks- och lokalplanet.
  • att de två största frågorna som Centerpartiet lyfter fram är företagsklimat, i synnerhet på landsbygden, och företagandets betydelse för arbete och tillväxt

Läs även Annie Johansson, Magnus Andersson, Per Ankersjö, Helen Törnqvist, Johan Hedin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.