Centerpartiet prioriterar energiforskning

TISDAG 21 AUG

Precis som energiminister Anna-Karin Hatt skrev igår på SvD så kommer Centerpartiet att vilja se satsningar på energiforskningen i budgeten för 2013. De förnybara energislagen växer snabbare än något annat och med de utmaningar för global utveckling som finns för framtiden måste Sverige vässa sitt arbete med förnybar energi, menar Hatt.

Anna-Karin skriver själv på sin blogg bland annat:

Ett flertal internationella bedömare pekar nu på att världens länder – om vi ska klara klimatutmaningen – måste satsa mer på forskning och utveckling av förnybar energi i form av biobränslen, sol- och vindkraft. Det är mot den bakgrunden vi måste forma den svenska politiken och det är därför som Centerpartiet, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar, vill se fortsatt starka satsningar på svensk energiforskning. Traditionen av god energiforskning, och gott samarbete med näringslivet, måste fortsätta. Nya kunskaper om hur vi möter energi- och klimatutmaningarna är nämligen en nödvändighet för att vi ska klara omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs även om Centerpartiets prioriteringar. Även Helen Törnqvist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.