Dialog och tolerans i Skogås, Huddinge

FREDAG 11 FEB

Igår kväll var det dags för en diskussionskväll på Lyktan i Skogås centrum om islamofobi. Det kom ett tjugotal personer och mycket av samtalet kretsade kring skolans och andras betydelse för unga samt vår bristande förståelse för vår egen och andra kulturers historia. Olikheterna i kulturer och religioner är många gånger överdrivna, vilket kan utnyttjas av människor som vill skapa skillnader mellan människor.

Personligen tror jag att rädsla för muslimer är en typ av extrem hållning bland andra, och grogrunden för extremism är nog det som vi bör rikta fokus mot. Då handlar det om rättvisa villkor och alla människors möjlighet att välja skola och att kunna försörja sig. Det handlar också om att slippa diskriminering på gatan eller på arbetsplatsen, och här tror jag att media och inte minst vi politiker har en viktig roll i hur vi uttrycker oss och vilka aspekter vi väljer att lyfta fram.

Om media skriver om muslimer i problemfyllda termer så kommer en del att uppfatta muslimer som ett problem.

Ett tack till Skogås Nätverk för dialog och tolerans för detta initiativ!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.