Det ser ut att bli tuffare tider för Huddinge kommun framöver, men det beror inte främst på flyktingsituationen utan på nedskrivna befolkningsprognoser. Alltså borde vi välkomna fler som kommer hit och kan jobba, eller vad säger du själv?

De ekonomiska utmaningarna ska inte underskattas, särskilt med tanke på behovet av nya förskolor och skolor, vägar och idrottshallar, med mera, som vi just nu planerar för. Jag vill se att vi välkomnar andra aktörer än kommunen för att bygga och driva dessa anläggningar, för att inte överbelastas kommunens ekonomi.

Vad flyktingarna beträffar så är det ingen hemlighet att vi i Centerpartiet välkomnar människor som vill göra rätt för sig. Lika öppet som Sverige bör vara för dem som är driftiga och seriösa, lika hårda ska vi vara mot dem som vill skada vårt samhälle.

Jag var i Tyskland nyligen och tog del av negativa befolkningsprognoser på lång sikt. På samma sätt tror jag att Sverige på lång sikt behöver invandring, men självklart är det en tuff utmaning på kort sikt. Framför allt för södra Sverige och Malmö, all heder till deras arbete just nu!

Centerpartiet i Huddinge har under alla år värnat om en god ekonomi, och det tveksamt om kommunen själv skulle kunna bygga så många av de bostäder som idag behövs, ens om pengarna finns/fanns. Det krävs en organisatorisk förmåga också vid sidan av den ekonomiska. Problemet med dyra hyresrätter kan inte kommunen lösa, det är ett strukturellt och större problem.

Effektivisering är ett begrepp som vissa gillar, andra inte. Jag tror att kommunen behöver arbeta mer fokuserat i alla nämnder för att klara av utmaningarna, och då ska vi göra samma saker på ett smartare sätt. Kanske kan vi handla upp fler tjänster, kanske kan vi omorganisera så det blir enklare med andra saker. För Natur- och byggnadsnämnden, där jag är ordförande, ska jag försöka bidra till detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.