En grönare värld – oavsett klimathot!

Frågetecknen för FNs klimatberäkningar ökar, och det ställer onekligen många frågor på sin spets. Det är under all kritik att FNs klimatpanel har grundat en del av sina slutsatsar på mycket lös grund.

Trots detta är visionen om ett grönare samhälle mer aktuell än någonsin. Vid Centerpartiets Ledarkonferens i helgen deltog DEM Collective som arbetar för mer miljöriktiga kläder i våra affärer. Att minska miljöbelastningen blir bara viktigare för varje dag som går; kemikalieutsläpp, överförbrukning av naturresurser, vattenbrist, föroreningar, fossila bränslen – listan på utmaningar är lång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.