En inkluderande politik med nystartszoner

MÅNDAG 16 APRIL

Det är hög tid för en inkluderande politik och därför glädjande att Alliansregeringen på DN Debatt idag tar fasta på de unga och de utlandsfödda. När vårbudgeten presenteras av Alliansregeringen finns det många intressanta delar för oss som vill göra det lättare för nyanlända att komma in i samhället. Centerpartiets förslag om nystartszoner har nu regeringen gått med på, att döma av beskeden idag, citat: ”Regeringen prövar nu möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, så kallade nystartszoner.” Att det finns många utllandsfödda bland Sveriges sämst ställda framgår också av DN idag.

Jag har tidigare skrivit om nystartszoner.

Därutöver skriver Alliansföreträdarna att fler insatser måste göras för en snabb introduktion av nyanlända i skolan, där vi i Huddinge förra veckan antog riktlinjer för Resurscentrum för nyanlända (där Centerpartiet hade en avvikande uppfattning när det gäller barn till gömda, se Huddingecenterns hemsida). För vuxna gäller förstås samma sak med snabb kartläggning av deras kunskaper.

För unga nämns i artikeln praktikmöjligheter, yrkesprogram och stärkt arbetsplatsförlagd utbildning samt entreprenörskap i utbildningen. Det är bra, även om jag inte tycker att det räcker fullt ut. Sveriges ungdomsarbetslöshet är oroväckande och manar till skarpare insatser från regeringen.

Professorn Lars Calmfors tycker att det borde ha funnits fler reformer i förslaget.

Läs även Kent Persson (M).

1 svar på ”En inkluderande politik med nystartszoner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.