En ny plattform för miljöfrågor

Centerpartiet har gått till val i Huddinge på de gröna frågorna, alltså att vi inte ska lämna över frågorna och utmaningarna kring miljö och klimat till våra barn. Personligen tycker jag det är ett stimulerande uppdrag, och jag är stolt över att idag ha fått leda första mötet med Huddinge kommuns miljöberedning.

Miljöberedningen kom till i år efter att vi i Centerpartiet med flera tyckt att miljöfrågorna behöver ha en tydligare, och därmed egen, plattform, i kommunen. Miljöberedningen ska nu därför diskutera, samverka och bereda beslut till kommunstyrelsen. Som centerpartist är det därför lätt att vara glad idag.

MB

Så vad gjorde vi på mötet idag? Tja vi fick information om import och förbränning av sopor, en av sommarens heta miljöfrågor. Vi fick den första avstämningen med tjänstemännen kring Huddinges kommande nya Miljöprogram, som ska bli ett övergripande strategiskt styrdokument.

Vi diskuterade hur vi ska föra dialog med invånare, föreningar och företag kring miljö- och klimatfrågor, och vi beslutade om uppföljning av klimat- och energiplanen från 2010. Vi blickade också fram mot 30 november då det kommer att genomföras ett viktigt seminarium i Huddinge om vattenfrågor, arrangerat av Tyreåns Vattenvårdsförbund. Dessutom diskuterade vi om bilar och cyklar och hur vi motiverar de som kör de förstnämnda att istället välja det sistnämnda.

Om du är intresserad av våra möten – kolla mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.