”Fackets avtal stoppar de unga”

Nils-Eric Sandberg får det mesta rätt i hans analys av hur Sverige vägrar att sätta ungdomarna i första rummet; ”Om alla ungdomar som nu saknar jobb insåg vad det innebar skulle de inte hälsat Reinfeldts kapitulation för LO med jubel.” Helt klart är att de höga ingångslönerna missgynnar unga  och Centerpartiet är idag det enda politiska alternativet för den som vill ge ungdomar bättre möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden – istället för båda fötterna utanför.

Sandberg vill se individuell kontraktsrätt för ungdomar (och andra också får man förmoda) men menar också att detta inte förutsätter ett slopande av kollektivavtalen. Men rimligen skulle det bli ett rejält slag mot de senare och vi kan förvisso inte idag veta vilka konsekvenserna på längre sikt skulle bli.

Jag tror i alla fall att lärlingsanställningar, avstampsjobb x2, sänkta arbetsgivaravgifter och slopade turordningsregler för småföretag är bättre för att sänka ungdomsarbetslösheten än vänsterpartiernas politik.

Läs även Magnus Andersson

14 svar på ””Fackets avtal stoppar de unga”

 1. Björn Lindberg säger:

  Du vill följande

  Slopa LAS turordningen
  konsekvensen

  Alla blir rättslösa, efter som arbetsgivaren inte behöver bevisa arbetsbrist (Principen välj själv)

  Du vill att ungdomarna skall ha lägre lön .
  Konsekvensen

  Ändring av förhandlingsordningen samt införa statligt reglerade ungdomslöner.

  Du vill ha Individuell kontraktsrätt !!
  Konsekvensen

  Som innebär att man häver kollektivavtalet, trots att den enskilde går med i en fackförening (Ändring i grundlagensrätten att enskilda skall ha rätt att organisera sig samt kräva avtalsrätt enligt fackets stadgar)

  Svara
  1. Christian säger:

   Tack Björn, vi tycker ganska olika du och jag. Att göra det enklare att behålla personal som är viktigast för det lilla företager, det är en viktig sak och det är för mig det som en ändring i LAS innebär. Som det är idag, vid arbetskraftsbrist, måste många gånger ”sist-in-först-ut” tillämpas och det drabbar företaget och det drabbar inte minst unga.

   Angående lönen: det är inte det att jag vill att unga ska ha lägre lön utan jag vill att de överhuvudtaget ska få en lön. Och då måste det bli billigare att anställa unga vilket Centerpartiet redan har åstadkommit med sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Men vi vill gå vidare eftersom ungdomsarbetslösheten är hög, och jag tror att priset (lönen) är bland det viktigaste för många företagare. Längre ingångslön = lättare att få jobb, OBS dock att denna ingångslön är under en viss tid bara.

   Angående individuell kontraktsrätt har du fel, jag har inte sagt att jag vill ha det. Givet dock att det går att kombinera med kollektivavtal för de som så önskar så tycker jag det kan vara intressant att kika närmare på. Det har dock ingenting med inskränkande i föreningsfriheten att göra, där hängde jag faktiskt inte riktigt med i ditt resonemang.

   Avslutningsvis, skriv gärna vilka förslag du själv tror kan bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten!

   Svara
 2. Björn Lindberg säger:

  Christan

  När man pratar om LAS 22 § (Turordningsreglerna så måste man ha i åtanken vilken konsekvenser en lagförändring får om man nu vill ta bort eller ändra.
  Ovan paragraf ihop med 25 § som är i grund och botten huvudparagraferna i LAS med andra ord försvinner dessa blir alla rättslösa i praktiken om man inte ändrar arbetsbristbegreppet (Bevisbördan för arbetsgivaren)

  Sen att tror att en lagändring skulle innebär att fler ungdomar får fast arbete, anser jag nog bara är ett önsketänkande i sig själv efter som det är mycket förmånliga att visstidanställa personal idag i flera år

  Förslag om åtgärd angående ungdomar

  I dag finns det flera kollektivavtal som reglera lärlingsystem som har till uppgift att utveckla den enskilde till ett yrke (Omfattar de flesta yrkesbrancher inom trä och bygg) tyvärr inte industin ( Fanns på 80 talet men upphörde på grund av att statsbidragen försvann)

  Bra exempel hittar du här http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/article115178.ece

  Sen vad det beträffar lön så har vi ett system som bygger på avtalslöner inte laglöner, och om nu politiker har förslag exempelvis på lägre ingångslön för ungdomar så tycker jag att det är samma sak som man vill förändra förhandlingsordningen på arbetsmarknaden,

  PS angående individuell kontrakträtt (Vet jag nu att de inte var ditt förslag utan Sandberg)

  Svara
  1. Christian säger:

   Trevligt Björn med lite ny info, om lärlingarnas kollektivavtal intressant att läsa och just lärlingsanställningar har ju Centerpartiet slagits hårt för att återupprätta på en bredare front på arbetsmarknaden. Sen om LAS kan jag tycka att vi måste ju lyssna på de som anställer, och många av dem anser faktiskt att turordningsreglerna är ett problem, förvisso inte det enda. Exv Företagarförbundet; ”Småföretagarna är starkt beroende av en fungerande personalstyrka med rätt kompetens för att kunna överleva konkurrensen och kunna växa. I dag har småföretag rätt att undanta två personer enligt turordningsreglerna men det behövs fri turordning för att stimulera småföretagen att våga växa och anställa mer personal. FöretagarFörbundets förslag: Ta bort turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd för småföretagen.”

   Jag tar min utgångspunkt framförallt i vad de små företagen själva säger att vi behöver ändra. De utgör, vad är det? 96 % av antalet företag i Sverige och även om inte alla vill anställa så skulle många kunna göra det, och det är den viktigaste frågan i valet i september – fler jobb via fler företagare.

   Svara
 3. Björn Lindberg säger:

  Hej

  Christan

  Tråkigt att du och Centern bara är lyhörd för en part .
  Men det är också givetvis ett ställningstagande.

  Personligen med min erfarenhet inom arbetsrätten i 30 år har jag aldrig haft en tvist när det gäller arbetsbrist.

  Sen att vissa arbetsgivarorganisationen vill ha total makt genom att göra samtliga anställda rättslösa är bara att beklaga och leder bara i slutänden till en massa konflikter på arbetsmarknaden om man nu orkar tittar historiskt på detta.

  Svara
  1. Christian säger:

   Hej igen, jag har samma personliga erfarenhet som du och är inte alls lyhörd bara för ena parten, men man kan väl säga att jag tar min främsta utgångspunkt i frågan hur vi kan skapa nya jobb. Detta ska dock aldrig ske till priset av orimliga arbetsvillkor eller klart osund arbetsmiljö, det har ju inte minst Lennart Levi arbetat hårt i Centerpartiet för att få oss andra att förstå. En del i Centerpartiets politik är ju förresten en starkare A-kassa under de första arbetslösa månaderna än idag, men det är delvis en annan diskussion. Sen tycker jag att en del i debatten blir svaret skyldig angående ungdomsarbetslösheten som ju trots allt är alldeles för hög i Sverige.

   Svara
 4. tage gripenstam säger:

  Det är viktigt att slå fast att grunden i att arbetsmarknadens parter tar ansvar för en bra och funktionell arbetsmarknad för alla är bra. Problemet är att arbetsmarknadens parter inte klarar av att se till att ungdomar eller nya svenskar kommer in på arbetsmarknaden. Därför behövs det en modernisering av till exempel LAS, inte avskaffande utan modernisering. Och att arbetsmarknadens parter på allvar tar tag i frågan och ökar sitt engagemang och aktiviteter för att få in ungdomar och nya svenskar på arbetsmarknaden, då behöver inte staten lägga sig i, men innan dess!

  Svara
 5. Björn Lindberg säger:

  Svar till Tage Gripstam
  Om man tolkar din text rätt så anser du att arbetsmarknadsparter har misslyckat med en bra och funktionell arbetsmarknad. Och på grund av detta anser du att staten eventuellt skall ta över om detta inte blir bättre.(Staten reglerad lön och allmänna villkor)
  Två grunder så som du vill skall ske är en modernisering av LAS samt lönesättningen för ungdomar (Detta står förvisso inte med lönen men det fram kommer ganska tydligt i den allmänna debatten.)

  Kommentarer

  Alla ser inte problemet med arbetsmarknaden på samma sett som du eller vissa arbetsgivarorganisationen, med att man skall förändra eller försämra LAS och löneutvecklingen i allmänhet för att landet skall få ner sin arbetslöshet
  Och orsaken ligger troligtvis på ett historiskt perspektiv exempelvis 30 talet när vi inte hade LAS och bra allmänna regler för anställda. (Väldigt hög arbetslöshet samt mycket konflikter)

  Lösningen är utifrån mitt perspektiv ett bra utbildningssystem för samtliga inkluderat en väl fungerande lärlingssystem för ungdomar som har till syfte att utveckla den enskilde i deras kompetens och kunskap.
  Se länk http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/article115178.ece

  Svara
 6. Björn Lindberg säger:

  Angående: Ungdomsarbetslösheten samt ert förslag till lagändring inom arbetsrätten

  Jag har gått igenom era förslag till åtgärd inom arbetsmarknaden och har en del undran

  1. Lagen om anställningsskydd skall inte gälla upp till 26 år (Det man kallar för saklig grund) .
  Kommentar Detta innebär i sak att personer skall ha en formel provanställning till en ålder av 26 år om man tittar på detta rättsligt (2 år)
  Undran från mig då blir således, hur kommer ni att försäkra den enskildes rättsäkerhet mot missbruk från oseriösa arbetsgivare.

  2. Lägre ingångslön för ungdomar
  Kommentar I dag regleras all lön i avtal så som kollektivavtal eller individuella kontraktsavtal. Ert förslag bygger på att den enskilde skall ha rätt att teckna individuella löneavtal som då är sämre än vad parterna har kommit överens om ifall det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, gissa att det är de ni menar på grund av att denna rätt finns redan på företag som är avtalslösa.

  Undran Om en anställd nu inte är nöjd med sitt individuella avtal, och går med i facket vad gäller då kollektivavtalet eller deras överenskommelsen (Stupstocksregeln)

  3 I dag blir mängder med ungdomar lurade på sin lön så som gratisarbete och utebliven ersättningar. (Inom vårt område sker detta dagligen (Fastighetsanställdas Förbund)
  Hur tänker ni göra för att skydda dessa människor, kommer ni att inrätta en form av rättshjälp så som finns inom förvaltningsrätten (Gratis hjälp)

  Svara
  1. Christian säger:

   LAS ska gälla unga såväl som gamla men vi vill modernisera lagstiftningen så att små företag ska kunna behålla de anställda som de bäst behöver om det nu skulle vara nödvändigt att avskeda. Att en liten arbetsgivare ska få behålla de som är viktigast för företaget är för mig en ganska självklar sak. Och individuell kontraktsrätt har jag fortfarande inte föreslagit. En temporärt lägre ingångslön skulle gynna ungdomarna själva, men arbetsrätten med exv arbetsdomstolen som högsta instans gäller naturligtvis alla arbetstagare. Avslutningsvis: kom gärna själv med förslag.

   Svara
 7. Björn Lindberg säger:

  Hej

  Cristian

  När man skriver modernisering av lagstiftning och vill göra ändring i undantag för samtliga företag med mindre än 10 anställda, så måste man ifråga sätta rättsäkerheten för de som de som faktum arbetar på 67% av samtliga företag, ert förslag om man inte förändrar arbetsbristbegreppet som sakligt grundat i lagen (Rättsprövningen) gör alla i praktiken rättslösa..(Rätten för arbetsgivaren att anställa och avskeda) Gamla SAFs 32 §)

  För mig är det inte någon modernisering utan bara en återgång till något mycket gammalt typ 30 talet innan Saltsjöbadsavtalet.

  Hur fungerar det i dag när det gäller arbetsbrist, (Oftast detta man hänvisar till) I lagen finns det två regler rak turordning samt kompetens krav.
  Om nu arbetsgivaren måste säga upp personal på grund av arbetsbrist, exempelvis inom städ och arbetsgivaren kräver körkort, så äger han eller hon rätten att undantag dessa personerna som har denna speciella kunskapen ifall behovet krävs i verksamheten.
  Exempelvis på fall är om en arbetsgivare har 4 anställda och kallar till arbetsbrist och måste säga upp 3 så har han rätt att behålla den som eventuellt har körkort om verksamheten kräver detta.

  När det gäller Individuella kontraktsavtal så uppfattade jag det utifrån centern grundförslag
  Som gällde upp till 26 år

  Eget förslag kommer här.
  Jag är ingen politiker men har sysslat med arbetsrättsliga frågor i snart 30 år, och kan bara konstatera lokalt att problemen är skapat i Stockholm och är fruktansvärt överdrivna i sin helhet när det gäller problemen i LAS.
  Med andra ord måste man lära sig av sin historia och inte bara fara blint iväg, bara för att svensk näringsliv tycker saker (Min uppfattning i frågan)

  Vad kan ni som politiker göra, ganska enkelt utbilda ungdomarna så får det ganska enkelt arbete (Satsa riktade medel mot yrkesutbildning i kombination med praktik, svårare så är det inte.(Kan inte påstå att alliansen gör så mycket här)
  Sen när det gäller inlåsningseffekten som vissa påstår LAS har med att människor inte vågar byta arbete, så är detta inte sant utan det är a-kassans bestraffningssystem som skapar detta med en avstängning på 40 dagar + 7 karensdagar om en person säger upp sig.

  Svara
  1. Christian säger:

   Tack Björn, utbildning och praktik tror jag är jätteviktigt, och där tycker jag själv att satsningarna på lärlingsplatser är bra. Komvux är minst lika viktigt och vad gäller arbetsförmedlingen tycker jag att Centerpartiets förslag om att privatisera dessa tjänster är kanonbra, eftersom jag själv minst sagt inte har varit nöjd med det som jag själv har sett. Sen tycker jag det är viktigt att arbetsgivare, såväl privat som kommunal, kan göra sig av med personal som inte längre är motiverad trots möjligheter till utbildning mm. Jag skulle gärna se ökad mångfald av leverantörer av kommunala tjänster på Södertörn, exv äldreomsorg och enklare servicetjänster, gärna med ökat RUT-avdrag. Avslutningsvis är vi inte överens om LAS betydelse men det respekterar jag helt och fullt, alla har vi olika erfarenheter och referensramar. Tack för dina synpunkter.

   Svara
 8. Mattias säger:

  Tycker Christian att det är viktigt med arbetsmarknadsutbildning? Tycker jag med. Hur kan Christian då företräda en regering som tokskurit ned på Komvux och den riktiga arbetsmarknadsutbildningen, till förmån för tramsåtgärder såsom instegsjobb, nystartsjobb, Fas 3-slaveri, RUT-avdrag. Och som för en utbildningspolitik som går ut på att sortera ut i tidig ålder och aldrig erbjuda chansen till vidareutbildning/högskolebehörighet.

  Det enda vettiga arbetsmarknadspolitiska ni gjort är ROT-avdragen och det var en s-idé i bättre utformning tidigare.

  Till detta lägger vi den ständiga förändringen av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.
  Spridande av myter kring LAS hör dit. Småföretagen kommer ALLTID att vilja få göra precis vad de vill – men det är upp till dig som politiker att bedöma huruvida de faktiskt talar sanning.

  Det var det allmänna. Apropå dina egna kommentarer, noterar jag att du inte kommenterar Björn Lindbergs påpekande om att facklig organisering, och därmed kollektiv förhandling, är en grundläggande mänsklig rättighet. Senast bekräftad av Europadomstolen i fallet Turkiet / Demir-Barkaya.

  Du besvarar heller inte hans fråga om någon slags statlig rättshjälp för anställda, vid sidan av facket (om det nu är facket som är problemet).

  Allt pekar mot ett arbetsliv där folk ska vara outbildade och i svag förhandlingsposition.

  Det är inte modernt. Det är 1800-tal. Och det kommer inte leda svensk ekonomi framåt.

  Svara
  1. Christian säger:

   Tack Mattias. Att antalet komvuxplatser varierar med konjunkturerna är kanske inte så konstigt men i det läget som har varit det senaste dryga året måste man definitivt satsa på vidareutbildning. Och om jag inte missminner mig börjar väl ovanligt många studenter högskolan i höst. Men samtidigt har ju Alliansregeringen gjort något modernt unikt i satsningen på lärlingsplatser, alla vill trots allt inte till högskolan. Vad gäller RUT är det en modern reform för att utveckla tjänstesektorn, där tycker vi helt olika. Jag undrar egentligen hur många RUT-företagare som egentligen sympatiserar med sossarna men som nu tvekar pga detta.

   Det finns mycket som kan definieras som mänskliga rättigheter onekligen, låt oss exemplifiera med tak över huvudet, det finns alltför många som inte har någonstans att bo. Rätten till facklig organisering är viktig, men poängen är ju att alla inte vill organisera sig fackligt. Statlig rättshjälp för ungdomar som blivit illa behandlade? Ja varför inte, det kan vara en god idé men det skulle ju också kosta en slant, men som sagt tanken är god.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.