För en fungerande bostadsmarknad – halvera momsen?

Bostäder är hett! Idag skriver Magnus Andersson, Sveriges Förenades Studentkårer om bostadsbristen för studenter och unga, ett synnerligen viktigt ämne. Handelskammaren i Stockholm skriver att bostadsbristen riskerar att sänka hela Stockholm och Peter Andersson ger svar på tal. Ingen har förmodligen heller undgått debatten om Huddingecenterns föreslagna ”Kungsskrapan” med bostäder som komplement till det idag lite ensidiga utbudet i Kungens Kurva.

Jag tycker allt detta är viktiga delar i en debatt som handlar om att var och en ska kunna ha tak över huvudet och en trygghet i livet i form av en egen bostad. Att skattebefria andrahanduthyrning borde, som Magnus skriver, vara en åtgärd som ger resultat på kort sikt. Jag går personligen inte riktigt ”igång” på Peters förslag om investeringsstöd eftersom jag befarar att det inte får bostadsmarknaden att fungera bättre.

Däremot skulle jag gärna se en debatt om att halvera byggmomsen på motsvarande sätt som vi i Centerpartiet vill halvera restaurangmomsen – gör det billigare att producera det som vi vill ha mer av helt enkelt!  Tyvärr är debatten om byggmomsen något slumrande försiktig uttryckt men kanske med dagens olika inlägg att vi kan vända på stenarna.

Det stora underliggande problemet som jag ser det är att det byggs alldeles för litet i Sverige, och jag kan tänka mig att använda skatte- och momssatser för att försöka komma runt detta. Sen vet jag att branschen har gjort en del för att sänka sina kostnader också, det har ju varit ett väldigt viktigt område för förbättringar om man säger så – och fortsätter möjligen att vara det. Även konkurrensen på bostadsmarknaden är ju en annan grundläggande förutsättning som jag ser det.

4 svar på ”För en fungerande bostadsmarknad – halvera momsen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.