"Framtidens Centerparti måste ta den sociala otryggheten på allvar"

Uppdatering ONSDAG 19 DEC

Sen igår finns en hel del intressant skrivet om förslaget till idéprogram. Det är bra, för det är debatten som kommer föra oss fram till ett riktigt bra partiprogram vid stämman i mars nästa år. Jag gillar starkt skrivningarna om civilsamhället och decentralisering och betydelsen av dessa för att utveckla trygghet människor emellan – det är jag övertygad om gäller för i stort sett alla centerpartister. När det gäller miljöprofilen är den mycket välbekant och välkommen; öppenheten mot omvärlden är även den ett återkommande tema inom Centerpartiet även om just fri invandring som formulering har fått stor uppmärksamhet.

Decentralisering. Liberalism. Hållbarhet. Tre centrala begrepp i det nya förslaget.

Nu ska centerrörelsen säga sitt om detta förslag – och jag kommer att ta det ansvaret tillsammans med kollegorna i Centerpartiet i Huddinge. Upp till debatt!

Andra som tyckt till finns också förstås. Inte minst har Per Ankersjö, arbetsgruppens ordförande, själv skrivit på SvD och några andra har kommenterat: Kristina Jonäng har i SvD skrivit om både historia och framtid, DN har en ledare som i stort välkomnar den liberala inriktning, SN skriver att mixen av miljöengagemang och framtidsoptimism är unikt för Centerpartiet, samtidigt som HN är mer kritiska delvis utifrån att rättvisa och social trygghet behandlas styvmoderligt i förslaget.

Läs även centerpartister: Helen Törnqvist, Mikael Andersson, Raymond Svensson, Hanna Wagenius.

——————————————————-

Uppdatering TISDAG 18 DEC

Idag har förslaget från arbetsgruppen presenterats av Per Ankersjö och där finns mycket intressant läsning. Läs förslaget här.

Bland det mest positiva för Centerpartiets framtid tycker jag är att decentralisering och civila samhällets roll blir så tydligt och så starkt i detta förslag. Det bådar gott för framtiden och för vägen fram till beslut i mars 2013 på den extra partistämman. Jag citerar gärna ett stycke i förslaget:

Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande … Med digitaliseringen och globaliteten uppstår civilsamhället på fler sätt än vad vi traditionellt varit vana vid. Det betyder att människor finner gränsöverskridande gemenskaper som bör bejakas lika mycket som de traditionella.

Inte desto mindre är jag kritisk till att trygghetsperspektivet inte är tydligare, se min artikel som publicerades igår nedan (från SVT Debatt). Inklippt här:

Positivt i denna del är att vissa skrivningar är borta i det nya förslaget, men fortfarande gäller att tonvikten är vid möjligheterna som frihet innebär, inte vid den trygghet som är jordmånen för denna frihet. Det är också huvudsakligen en materiell trygghet som förslaget utgår från.

Den långsiktiga utmaningen handlar om att ta fajten med kortsiktighet, inte bara på miljöområdet utan även i sociala frågor.

Låt mig utveckla detta något. Centerpartiet har alltid värnat om den långsiktigt hållbara utvecklingen. Oavsett om vi tar exempel som pensionsdebatten på 50-talet, den första miljömotionen i Riksdagen på 60-talet eller ställningstagandet på 00-talet för fri rörlighet i debatten om ”social turism” i samband med EUs utvidgning, så har Centerpartiets kompass varit i stort densamma. Med en liberal utgångspunkt har omsorgen om människors trygghet stått i förgrunden.

Avvägningen mellan frihet och trygghet har länge varit en ideologisk tvistefråga, så även i Centerpartiet. Denna gordiska knut kan dock lösas genom att fokusera på det som är vårt samhälles allra största hot – kortsiktighet. Centerpartiets dåvarande partisekreterare Gustaf Jonnergård var framsynt när han och andra i 1959 års partiprogram såg bortom den kortsiktiga, ekonomiska definitionen av trygghet: ”Samtidigt som den ekonomiska tryggheten stärkts … har dock ett annat trygghetsbehov, som icke är av ekonomisk natur, blivit allt mer påtagligt”. Det som här åsyftas är människors behov av trivsel, att höra hemma i en alltmer föränderlig omvärld och förebyggande åtgärder.

Förstått på detta sätt är trygghet sedan länge en hörnsten i Centerpartiets ideologi. Den kommer till uttryck i målet om ökad delaktighet och att skapa förutsättningar för människor att växa som personer. I nuvarande partiprogram återfinns det till exempel redan i de första raderna: ”Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för varandra och för naturen ska vara vägledande när samhället formas.”

Det här tankesättet står inte i stark kontrast till det förslag som idag har presenterats, men det sätter fokus på delvis andra områden.

————————————–

MÅNDAG 17 DEC

Idag skriver jag på SVT Debatt om framtidens Centerparti, närmare bestämt ett inlägg i debatten om nya idéprogrammet för Centerpartiet som ska antas i mars 2013.

Läs artikeln här

Ur artikeln: ”Just nu formas ett nytt partiprogram för Centerpartiet med programgruppens ordförande Per Ankersjö i spetsen. Arbetet med det nya partiprogrammet är Sveriges mest öppna process där partiets medlemmar får lägga förslag till Centerpartiets nya politik. Förslagen har riktat in sig på Centerpartiet som en frihetsrörelse, med fokus på ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tyvärr har den sociala hållbarhetsaspekten fått kliva åt sidan – insikten att människors trygghet är själva jordmånen för frihet saknas.”

Imorgon tisdag kommer idéprogramsgruppens förslag att presenteras & den friska debatten går vidare och det ska bli spännande att se vad som eventuellt finns med där som inte har presenterats tidigare.

1 svar på ”"Framtidens Centerparti måste ta den sociala otryggheten på allvar"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.