Grattis Botkyrka för grannsamverkanspris

ONSDAG 8 FEB

FÖr första gången delar Sambo, samverkan mot brott, ut ett pris för årets bästa kommun i arbetet med grannsamverkan. Botkyrka blev vinnare och motiveringen lyder:

”Botkyrka kommun har under 2011 arbetat på ett strukturerat och framgångsrikt sätt med att sprida Grannsamverkan i kommunen med resultatet att antalet anslutna hushåll ökat med hela 70 procent under året. Man har nått framgångar i såväl villa/radhusområden som i flerfamiljshus och även i mångkulturella och socialt utsatta områden. Brottsstatistiken för 2011 visar också att antalet anmälda inbrott i kommunen minskat med 13 procent. Kommunens arbete med Grannsamverkan präglas av ett stort engagemang samt goda rutiner och tydlig ansvarsfördelning mellan samverkande aktörer såsom polis, k ommun, bostadsföretag, grannstödjare och volontärer. Ett arbetssätt som bedöms kunna inspirera andra till att lyckas i arbetet att sprida Grannsamverkan framöver.”

Från Huddinge kommun deltog vi också genom samarbetet mellan Hubrå, brottsförebyggande rådet, och Närpolisen, och vi får kavla upp ärmarna och jobba vidare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.