Huddinge behöver tuffare miljömål!

I veckans Mitt-i-tidning skriver jag att majoritetens förslag till klimat- och energiplan inte är tillräckligt tufft:

Saknas vision för grönare Huddinge!

Ibland är det långt från ord till handling, och det tycker jag präglar förslaget till ny klimat- och energiplan. Desto tråkigare att detta dokument inte diskuteras mer just nu, med tanke på hur viktigt det är för alla Huddingebor.

Den nuvarande majoriteten har satt upp ganska tuffa mål för växthusgaserna men följer inte upp det med särskilt konkreta åtgärder i planen. Alltför många skrivningar är för otydliga för att kunna följas upp och jag saknar flera saker i strategin.

För det första finns det ingen övergripande målsättning alls för när Huddinge kommun ska vara klimateffektiv och fossilbränslefri – har dagens majoritet ingen sådan ambition måhända?

För det andra nämns nästan inte alls hur energieffektiviseringar ska göras i dagens befintliga bostadsbestånd. Trots allt kommer dagens bostadsbestånd att fortfarande utgöra 90 procent av alla bostäder om 50 år, och det finns allt att vinna på effektiviseringar i t ex flerbostadshus.

För det tredje saknas ett tydligt ledarskap för att satsa på ny miljöteknik och gröna innovationer. Såväl inom trafiken som på energisidan finns tydliga åtgärder som borde komma in i planen: miljöbilspooler, solceller på kommunala anläggningar, ökad satsning på miljöfordon, laddstolpar för elbilar och en genomtänkt strategi för att samordna transporterna.

På alla de här områdena tror jag att Huddingeborna är intresserade av att se inte bara positiva formuleringar utan även konkreta mål och åtgärder för att uppnå visionen om ett fossilfritt Huddinge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.