Huddinge förbättrar aktivitetsstödet för funktionsnedsatta

Den politiska majoriteten i Huddinge (förutom vi i Centerpartiet ingår Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Drevvikenpartiet) tillkännager nu att vi kommer att förbättra reglerna för aktivitetsstöd för de som är över 30 år. De har hittills nämligen inte omfattats av aktivitetsstödet för personer med funktionsnedsättning.

Nu tar vi alltså bort denna åldersspärr som riskerar att hindra människor från att kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Förändringen kräver inte någon särskilt stor budgetökning för denna målgrupp, men är desto viktigare för de som berörs.

Läs pressmeddelande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.