Huddinge Resort sätter Kungens Kurva på kartan med höghus

FREDAG 8 APRIL

På måndag kommer kommunfullmäktige att ta beslut om Huddinge Resort som blir ett komplement till handeln i Kungens Kurva genom att erbjuda spa-anläggning, bad och hotell och konferens. Bakom satsningen står finländska Espa Invest Oy och Huddinge kommun kommer, om kommunfullmäktige klubbar igenom detta, att ingå ett ramavtal med dem om försäljning av mark.

Som en del i gestaltningen planeras en hög byggnad som Huddingecentern gärna skulle se blev ännu högre, vilket vi har skrivit om i en anteckning till protokollet från kommunstyrelsen (sid 5); ”Huddinge kommun bör i det fortsatta planeringen välkomna tillkomsten av detta möjliga nya landmärke och bidra till att byggnaden blir ett positivt och spännande inslag i det nya Kungens Kurva som nu tar form. För att uppnå detta bör byggnaden tillåts bli högre än vad som framgår i underlaget.”

Tidningen Södra Sidan skriver idag om detta och citerar mig: ”Det här passar som hand i handske med våra idéer om hur man ska utveckla Kungens kurva. Området ska inte vara en anonym inkörsport utmed E4:an, utan det får gärna finnas ett vackert landmärke där.  Att bygga på höjden är också ett sätt att spara grönytor, säger kommunalrådet Christian Ottosson (C).”

Centerpartiet i Huddinge uppmärksammade i valrörelsen med bland annat idén om ”Kungsskrapan” den stora potential som finns i Kungens Kurva och vi tycker därför att det är viktigt och bra att Huddinge kommun har mött Espa Invest Oy i detta projekt och har lyckats nå ett samförstånd kring det.

Huddinge Resort kommer att tillföra upplevelsevärden som kan komplettera dagens handelsprofil. Handeln behöver samtidigt också utvecklas och kan ge många värdefulla arbetstillfällen för de som bor i närheten, inte minst i Vårby Gård och andra delar av Huddinge kommun.

Notera gärna att Miljöpartiet är emot satsningen med argument som att spara dessa grönytor, som i verkligheten dock inte används av knappt någon eftersom marken ligger alldeles precis intill E4. Därför är det smått komiskt att prata om ”gröna stråk” i detta sammanhang; hellre då att som Centerpartiet har föreslagit satsa på nya grönytor i andra delar av Kungens Kurva istället.

Läs mer om planeringsarbetet för Kungens Kurva och Skärholmen, samarbetet Kungens Kurva-Skärholmen, Kungens Kurva, Travelreport, DN, SvD, Expressen, Expressen, SvD.

1 svar på ”Huddinge Resort sätter Kungens Kurva på kartan med höghus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.