Huddinges sociala insatsgrupper

Vad ska vi göra för ungdomar som dras till gatugängen?
Hur kan vi förebygga att unga väljer att bli yrkeskriminella?

Otroligt viktiga frågor, som ofta börjar med problem såväl i hemmet som i skolan. Det här måste samhället bli bättre på att upptäcka, och vi prövar nu något nytt i Huddinge.

Sedan några månader tillbaka har vi sociala insatsgrupper i Huddinge. Det har vi infört för att få fler ungdomar att inte välja den kriminella banan, och det bygger på tätt samarbete mellan kommun och polis.

Kommunen skriver nu om detta

Allt fler kommuner prövar det här arbetssättet, även om de flesta inte har gjort det än. Jag är glad över att Huddinge vågar pröva detta och jag hoppas att flera ungdomar nu får bättre hjälp att välja en annan väg i livet än den gängkriminella.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.